Czy Twoim zdaniem tutejsza komunikacja publiczna zaspakaja potrzeby mieszkańców Plewisk?

Odbiór odpadów 2014-2016

Odbiór odpadów komunalnych z początkiem roku ulegnie zmianie. Zmiany co prawda niewielkie, ale trwałe.

Przez okres 3 lat (2014-2016r.) wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym, będzie odbierał odpady w częstotlowiści podanej poniżej. Będzie również zobligowany do dostarczenia harmonogramów formie wydruku. Plany znajdziemy również na www.komorniki.pl oraz www.selekt.czempin.pl.


1. Zabudowa jednorodzinna:
a) Odpady komunalne zmieszane – co dwa tygodnie
b) Odpady wielogabarytowe, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- co pół roku
c) Odpady komunalne segregowane: makulatura, tworzywa sztuczne i szkło – co dwa tygodnie
d) Odpady zielone ( trawa i liście)- co dwa tygodnie w okresie od maja do listopada każdego roku

2. Zabudowa wielorodzinna:
a) Odpady komunalne zmieszane – co tydzień
b) Odpady komunalne segregowane – co tydzień
c) odpady zielone ( trawa i liście)- co dwa tygodnie w okresie od maja do listopada każdego roku
d) Odpady wielogabarytowe, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- co miesiąc

3. Nieruchomości niezamieszkałe:
a) Odpady komunalne zmieszane – co dwa tygodnie
b) Odpady komunalne segregowane - co dwa tygodnie
Odpady zielone w okresie od grudnia do kwietnia będą odbierane wraz odpadami zmieszanymi.

źródło: komorniki.pl

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.